jazzfest karlovy vary 2006

jazzový festival karlovy vary 2006

zpět

jazzový kruh

saxofonista.gif

Společenství Jazzový kruh zaloľili v roce 1998 karlovarský jazzman a současný ředitel Jazzfestu Karlovy vary Milan Krajíc a výtvarník a jazzový znalec Jan Pelc. V témľe roce uspořádali několik zajímavých koncertů v karlovarském kině Drahomíra a v následujících dvou letech i kdyľ za skromných podmínek, tak vľdy velmi úspěąné dvoudenní jazzové festivaly s mezinárodní účastí. Od roku 2001 organizují karlovarský mezinárodní jazzový festival pod názvem Jazzfest Karlovy Vary, který je podporován městem Karlovy Vary, Karlovarským krajem a Evropskou unii.

V současné době se karlovarský festival řadí vzhledem k umělecké úrovni k nejvýznamnějąím kulturním akcím v karlovarském kraji a zároveň patří k nejvyhledávanějąím jazzovým festivalům v České republice. V letech 2001 aľ 2003 organizuje Jazzový kruh ve spolupráci s Městským divadlem pravidelné koncerty v Divadle Husovka pod názvem Jazzový pátek a po znovuotevření divadla v létě 2005 v této činnosti pokračuje. Od roku 2003 je Jazzový kruh registrován jako Občanské sdruľení.

jazzring-logo.gif

o festivalu program 06 01 02 03 04 05 jazzový kruh vstupenky fotoalbum ohlasy/recenze <<<