jazzfest karlovy vary 2006

jazzový festival karlovy vary 2007

zpět

program 07

d

Vřídelní kolonáda
Středa 10. října 2007 v 16 hodin
Big Band Gringos (Karlovy Vary)

Čtvrtek 11. října 2007 v 16 hodin
Swingdows (Karlovy Vary)

Pátek 12. října 2007 v 16 hodin
Jazz KVé (Karlovy Vary)

Sobota 13. října 2007 v 16 hodin
Trialog Jazz (Karlovy Vary)

Kino Panasonic
Čtvrtek 11. října 2007 v 19.30 hodin
Lanugo (CZ)
Good News (CZ)

Hotel Thermal - Malý sál
Pátek 12. října 2007 v 19.30 hodin
North Big Band Litvínov (CZ)
Udělení ceny Gustava Broma
Milan Svoboda Sextet (CZ)
Raphael Wressnig - Enrico Crivellaro Organ Trio, feat. Scott Steen (Itálie, USA)

Sobota 13. října 2007 v 19.30 hodin
Limbo (CZ)
Victor Wooten Band - Soul Circus (USA)

Karlovy Vary jako lázně mezinárodní proslulosti mají několik osobitých rysů, které bychom těľko hledali v jiném místě regionu, ale i republiky. Jednou z těchto osobitostí je jazzová tradice, která nebyla zásadně přeruąena ani obdobím totality. Vľdy» úplně první jazzový festival pořádaný v tehdejąím Československu z roku 1961 se konal právě v Karlových Varech.
V letoąním roce je hlavní program festivalu soustředěn do tří večerů, které se konají v Kině Panasonic a v Malém sále LH Thermal. Na Vřídelní kolonádě je ve čtyřech odpolednech jiľ tradičně vyhrazen prostor pro karlovarskou jazzovou scénu. Dramaturgické pojetí přináąí i změnu prostředí, v němľ se bude festival odehrávat. Swingovou hudbu tentokrát posluchači neuslyąí, a tak opouątíme i honosné prostředí grandhotelu Pupp. Moderní aľ avantgardní hudbu pro mladé publikum si ľádá jiné prostory.

Vřídelní kolonáda 10. - 13. 10. 2007 vľdy od 16, 00 hodin (zdarma)
Bigband Gringos, Swing dows, JazzKVé a Trialog jazz jsou karlovarské kapely, hrají v různém ľánrovém zaměření, ale mají společné to, ľe hlavními osobnostmi bandů jsou vesměs mladí muzikanti pocházející z líhně jazzového oddělení na Z© a ZU© v Karlových Varech v Rybářích. Vysoká hráčská úroveň, originální tvorba.

Kino Panasonic 11. 10. 2007 v 19,30 hodin (vstupné 100,- Kč)
Na prvním večerním festivalovém koncertu se představí karlovarskému publiku opět kapela z regionu. A to Nejdecko - chebská formace Good News hrající, jak sami tvrdí, ve stylu jazzrocku (termín tak proslulý v 70. letech v socialistickém Československu). Ovąem kompozice jsou současné, originální. Originální je také daląí kapela z Prahy - Lanugo. Nad chvílemi aľ taneční rytmikou (ve které hraje podle současných přísných pravidel trendu kontrabas) se vznáąí melodický hlas Markéty Foukalové a emotivní jazzová trubka Míry Hloucala. Krásná ukázka jak naservírovat náročnou hudbu i nejazzovému publiku. Pro Karlovy Vary jako stvořené.

Malý sál Thermal 12. 10. 2007 v 19,30 hodin (vstupné 150,- Kč)
Druhý večer zahájí litvínovský North bigband. Nečekejte ľádné Gleny Millery. Bigband hraje náročný repertoár od be bopu aľ po fussion. Věkový průměr se pohybuje okolo 20 let, aranľe pochází vesměs z vlastních řad a vystoupení ozdobí vokální kvartet „4 voices“, coľ bude příjemné nejen na poslech. Potom dojde jiľ tradičně k předání ceny Gustava Broma, která byla v letoąním roce naątěstí udělena Milanu Svobodovi. To je dramaturgická výhra. Představte si, kdyby ji získal např.…… Milan Svoboda se představí poprvé v Karlových Varech se svým sextetem. To jsou skvělé aranľe, výbuąná impulsivní hudba předevąím o improvizaci a skvěle se doplňujících sólistech. Budete z toho cítit, ľe si ti muzikanti na podiu opravdu rozumí. Poslední kapela bluesovo - soulová formace je Enrico Crivellaro - Raphael Wressling organ trio. Ital ľijící v Kalifornii, který sem přijel se svými americkými kamarády rozdávat radost a dobrou pohodu. Úľasný závěr po Svobodovské smrąti. Tak nějak vám začne chutnat i ąpatně natočené pivo a s úsměvem na rtech půjdete spokojeně domů.

Malý sál Thermal 13. 10. 2007 v 19, 30 hodin (vstupné 200,- Kč)
Poslední večer se nám představí dvě ľánrové zcela odliąné kapely, které mají ale společnou jednu zásadní věc - vąe je dovoleno! Limbo je kapela tvořená českými muzikanty (např. na trubku hraje nestor plzeňského jazzu Frantiąek Kučera), kteří vyznávají volnost, nesvázanost forem, volnou společnou improvizaci a skvělou hudební komunikaci. Dle mého názoru se vymykají společně s NUO orchestrem Jakuba Zítka vąem ostatním současně vznikajícím kapelám, protoľe neřeąí, co to mu řeknou odborníci na slovo vzatí, nebo jestli je jejich originální hudba v souladu s vývojem světového jazzu. To vąe na úrovni akustické, kdeľto kapela následující - Victor Wooten band je tzv. kapela elektrická, ovlivněná předevąím funkem a soulem. Z ąesti virtuozně hrajících a zpívajících černochů tryská energie proudem. Viktor Wooten ve svých textech pokorně děkuje vąem svým předchůdcům, ale on sám jiľ píąe dějiny moderní hudby. Z jejich podání cítíte nadhled, výmečnost, dokonalost, ale i uvolněnost a nadsázku. Někde jsem slyąel, ľe na jednom koncertě jezdil Viktor při svých basových sólech na kole. Ne nadarmo se jmenuje jejich poslední projekt Soul Cirkus. A já jsem rád, ľe s tímto projektem zavítali Victor Wooten band právě do konzervativních Karlových Varů (je to vůbec jejich první koncert v Evropě), aby sdělili místnímu publiku, ľe hudba je předevąím dobrá zábava.

Milan Krajíc
ředitel Jazzfestu Karlovy Vary


o festivalu program 06 01 02 03 04 05 jazzový kruh vstupenky fotoalbum ohlasy/recenze <<<